INA Zİ VİYERENA

Article

 

İnson, ıno heyat dı imtihon beno. Rê rê tengi onceno, zuari vineno, nêweş kono u rê rê zi hirayi vineno, keyf keno, beno şa. Bênatê şenıki u gıroniya heyatı dı şıno yeno. İnson, tıma şenıki, reheti u weşi wazeno; labelê heyat hına nêyo. Seni’g şew yena beno tari u ruec yeno bena roşni heyat zi hına wo.

İnson, hetê tengasiyon sıst o; tengi vera zaf deyağ nêkeno u tıma qerqıliyeno. Wazeno ki wa tengi, zuari u nêweşiya ey lez bıviyero. Eger inson zuari u tengi dı sebır bikero ey ri mijdon esta. Ino semed ra wa, çı wext yo merdum zuari bıonc u bıkuwero yo tengi ey ra voni:

“Sebır biker, ına zi viyerena!” Hikayeya cêrın zi hına yo mesele ser ra ya:

Yo dorêş esto. Nomeyê ey Selim o; labelê ço nêzono. Herkes ey pê nomeyê Dorêşi şınasneni. Ino dorêş, ruecêk keyeyê xu ra veciyeno u kono rayır. Rayır, derg u zehmet a. Dorêş ına raywoni dı zaf beno rencon u veyşon. Dewıci ey vineni. Voni:

-         Ya merdum, tı kom ê, tı çı kes ê? Dorêş vono:

-  Ez zi, zey şıma ewdê Homê yo. Ez xu ri dew, deşt, ku u wareyon dı geyreno. Verê vıraştışê Homê dı xu ri tefekkur keno, pê nomeyonê Homê zıkır keno. Kom cayê rakotış u çiyê weri bıdo mı ez şıkır keno, eger nêdo mı ez xu ri sebır keno. Şıma vineni, ez yo rayıro derg ra yeno u biyo vêşon u rencon. Ez wazeno şıma cayê rakotış u çiyê weri bıdên mı!

Dewıci voni:

-  Ma wazeni, tı bıdewırn u çiyê weri bıdo tı; labelê dewa ma dı taba nêveciyeno u dıwarê ma zi çin o. Qusır cı mêon!Tu ra êsena ma feqir i u keyeyê ma zi qıc i.

Dorêş, beno zerrteng u qehıriyeno u vono:

-         Şıma, verê ber dı zi cayêk u pıronêk noni bıdên mı beno!

Dewıci, voni:

-  Ya merdum, tı qal ra fom nêkenê! Ma tu ra va, ‘Ma feqir i, ma nêeşkeni ca bıdo tu!’ La ma eşkeni tu ri yo çare bıvini. Verojê dewê ma dı yo çıtkar esto. Şu uca, wı ca u non dono tu.

Ino qısê ser Dorêş kono rayır u rayır dı dı hiri dewıci raşt cı yeni. Vacıryayişê ıni dewıcon ra fom keno ki ıno çıtkar zaf dewlemend o. Nomeyê ıno merdumi zi ‘Emer o. Ini dewıci qalê zobina yo merdumo çıtkari keni. Nomeyê ıno merdum zi Hesen o.

Dorêş, tay şıno u zaf şıno. Reseno keyeyê ey. ‘Emer u ciniya ey hem zerr hira yê hem zi meymonon ra heskeni. Ê, ‘Emeri zaf weş dewırneni u ca muecneni cı. Ey ri sıfreyêko mequl keni ra. Dorêş weno, şımeno u arısiyeno. O sıbayer, rew wırzeno u arayiya xu keno. Wextê şiyayiş yeno u wırzeno pay. ‘Emer ri zaf teşekur keno u vono:

-         Homê, ına hirayi u dewlemendi dawa tu. Xu ri tıma şıkır biker!

‘Emer, hına cewap dono:

-  Çik zey xu nêmuneno. A ki êsena tımotım raşt niya. Ina zi viyerena!

Dorêş, rayır dı ıno qıseyi ‘Emeri ser zaf fıkıriyeno. Bênate ra çend serri viyereni. Ruecêk Dorêş rına hetê dewa ‘Emeri şıno. Rayır dı ‘Emer yeno vira ey u vono ez yo sılom bıdi ‘Emeri. Nızdiya dew dı wı u çend dewıci raşt yobinon yeni.Yobinon dı suhbet keni. Dorêş, enon ra persa ‘Emeri keno. Dewıci voni:

-  Ha, o ‘Emer? Qet mepers! Wı biyo feqir. Nê kueşk, nê hega nê zi dıwarê ey mendi. Wı eka ho verê Heseni dı xebıtiyeno.

Ina qal ser Dorêş cad kono rayır u şıno keyeyê Heseni. Uca dı ‘Emer vineno. Sıpi koti puerê u herdişa ‘Emeri u duestê ey biyo extiyar. Kınci ey zi khoni u pinekerdeye. Zereyê ey ‘Emer ri veşena u guneyê ey şına cı. Dorêş, ‘Emer ra vono:

-  Ya merdumo dest akerde u zerrşenık! Se biyo tu? ‘Emer, cewap dono:

-  Qet mepers! Hiri serr vercu laserêk ome. Tı çı vaci kot ına laser vera. Mı ri nê dıwar nê hega verda nê zi keye. Ez oniyawa yo çareyê mı çin a u ez omiya ita. Hesen ına laser ra yo zırar nêdi. Nê qıci ey esti nê zi zewıciyayo. Ino rıd ra ez o wext ra ha destonê ey ver dı xebıtiyeno.

‘Emer, ına dor Dorêşi keyeyê xu yo qıc dı keno meymon. Yo sıfre keno ra, çiyêk ra texsir nêkeno u zaf tay çı wuerê ey esto ano verê Derviş’i. A şew zi uca dı moneno. O sıbayercu rew wırzeno. Qey her çi ‘Emer ri teşekkur keno u vono:

-  Ino halê tu ser ez zaf qehıriyawo. A hirayi ra ına tengi, a reheti ra ına zuari… Ez biyê ‘Homa, rehet kero!’ nêzono se vaci!

‘Emer, destê Dorêşi depışeno u vono:

-  Dorêş! Tı yo ewdo salih i. Tı, zoni ıni gureyi hına yê! Homa, ruecêk dono ruecêk geno; serrêk keno şenık, serrêk keno gıron. Tı, mı vera xu meqehern! Xu vira meker, ına zi viyerena!

Ina qal ser Dorêş, ‘Emer ra xatır wazeno u kono rayır. Rına ku deşt, ware u dew biyê xu nêverdeno gereno. Hıni komi ça dı ca u wer da cı uca dı konax keno. Bênate ra hot serr raviyereno. Dorêş, rına yeno welatê ‘Emeri. Eg çı bıvino!

Hesen, çend serr vercu merdo. Dıma nê dayi nê bayi, nê cini nê olad esto. Inay ra çı esto çı çin o ‘Emer ri mendo. ‘Emer, ho kueşkê Heseni dı runeşteyo. Heta çım bıvino ‘erd u pê hezaron gayi ey esti. Wext Dorêş u ‘Emer raşt yeni yobinon verard şıni yobinon. Dorêş, pê ıno halê ‘Emeri zaf beno şa u vono:

-  ‘Emer, ez hına biyo şa! Eg ıno mal, ına dewlemendi ınê mı biye ez vono bêla ez endêk nêbên şa! La, ‘Emer rına zey vercu vono:

-  Dorêş! Tı yo ewdo salih i. Tı, zoni ıni gureyi hına yê! Homa, ruecêk geno ruecêk dono; serrêk keno gıron, serrêk kenoşenık. Tı, rına zaf şa meb! Xu vira meker, ına zi viyerena!

Ruec ruec ser şıno, aşm aşm dıma şına u rına bênate ra çar serri raviyereni. Ombazê Dorêşi ‘Emer kono vira ey. Dorêş, rına şalaga xu geno şıno dewa ‘Emeri. ‘Emeri nêvineno u dewıcon ra perseno. Dewıci serê yo qıli ramuecneni ey.

Dorêş, veciyeno gılê qıli. Eg çı bıvino! Her ca dı mezeli esti. Hıni fom keno ki ombazê ey ‘Emer merdo. Nata veta onêno heta çep yo mezelo teze vineno. Ino mezel ra beno nızd. Ê, berkuleyê mezeli di nomeyê ‘Emeri vineno. Çımonê Dorêşi ra hesiri yeni war u ruhê ombazê xu ri yo fatiha wuneno. Eg çı bıvino! Berkuleyê mezeli    çina nusiyayo: ‘Ina zi viyerena!’

Dorêş, xu bı xu vono: “La ına dınya dı merg ra veta çı esto ki wa hıni bıviyero!”

Serrna Dorêş, qey ziyarê mezelê ‘Emeri tepiya yeno la çı bıvino! Wuerte dı nê qıl esto nê zi mezeli. Mevacên, wesar laserêk omeyo çı esto çı çin o şuto u berdo. ‘Emer ra tepiya yo mezel zi nêmendo…

Dorêş, dew ra veciyeno şıno paytext. Bad çend hefteyi yo veng şınaweno. Yo qasıd ho qeyreno u vono:

-  Mevacên, ma şınawıto u ma nêşınawıto! Ez, ha pê nomeyê padişahi şıma ra vono. Padişah, wazeno wa yo engıştoneyê ey bıbo; la wa zey ıno engıştone zobina engıştone çini bo. Wext padişah qehıriya wa ıno engıştone ey şa bikero u eg bı şa wa şayiya ey tımotım dewom bikero. Çı wext padişah bı teng u xeta kerd wa rına ıno engıştone, ey ri bıbo yo şiret.

Merdumi padişahi geyreni nêgeyreni yo merdumi bıvinê ki bıeşkiyo hına yo engıştone bıvırazo. Ruecêk hayê merdumonê padişahi Dorêş ra bena u lezalez yeni cayê Dorêşi. Voni:

-  Ya ewdê Ellayi! Ino gure ra encax tı ma xelısneni. Hal mesele ma hına wa! Eg ma ıno engıştone da vıraştış gure beno safi eg ma nêda vıraştış padişah perişon beno.

Dorêş, meseleya ‘Emer ra yo dersa pil gurewta. Cad yo mektub nuseno u dono ê merdumon vono:

-  Ino mektub, bıberên bıdên zerroşê padişahi! Wı hıni zono hına yo engıştone bıwırazo!

Merdumi, mektub geni beni u doni zerroşi. Zerroş bad dıyna ruecon engıştone vırazeno u padişahi ri şıraweno. Padişah, vercu hers beno; çımki ıno engıştone zi zey zobina engıştonon o. Dıma, serê engıştone dı yo nuşte vineno. Padişah, o ki engıştone ser nusiyayo ey ser fıkıriyeno. Vercu çiyêk fom nêkeno, hewna wuneno. Dıma peşmıriyeno u beno şa. Serê engıştone dı yo nuşteyo kılm esto:

Ina zi viyerena!

Di debarê nivîskar de

Têhev

17

Gotar

Ê Berê MEHKEMA KERDIŞÊ MALA ‘ELİ Yİ
Ê Li Pey HİRİ MESELAYİ U HİRİ DERSİ

Şîroveyên ku tên nivîsandin ne nerîn û fikrên me ne û bi tu awayî me temsîl nakin. Berpirsiyarê şîroveyan kesên ku şîroveyê dike ye.