HÎKAYEYA MASEROŞÊRÎ

Article

Yew merdimê karî, qey seyahata karî şîno yo şariston. Wextêko gureyê xu qedineno seba dîyarî şino yo qezaya şîrin. Helê şonî hetê liman şino, seraser lîmani di geyreno û zereyê qeyiği di yo merdimo maseroşêr vîneno. Ino merdimo maseroşêr zaf şabiyaye eseno û zereyê qeyiğa eyi pê maseyon dekerdebî. Vengdeno maseroşêrî:

-  Merhaba maseroşêr, qeyiğa tu bi maseyon bîya pir. Ti endek maseyî çendek wextî de piştî de? Maseroşêr cewab dano:

-  Mi zereyê yo di  seatî de depiştî. Merdimê karî, bi meraq perseno:

-  Ti çi tayna mîjul nêbî û zaf zaf maseyî nêdepiştî? Maseroşêr dueşonê xu erzeno wi û cewab dono :

-  Endek maseyî qey ma bes î, îhtîyacîya ma bîinon çinî ya. Merdimê karî, seba qenaatkarîyê ino maseroşêrî şaşmoneno û vono:

-  Temom, yo ruec vîst û çhar seat a. Ti ê seatanî bînoni di sekeni, ti ruecê xu senî ravîyarnenî. Maseroşêr, yo ruecê xu senî ravîyerneno ino merdimi rî vono:

-  Ez her serêsiba pê qeyiğa xu dengizi di gereno rizqê xu. Qasê îxtiyaca xu maseyon pîşeno de. Dima ez agereno keyeyê xu, qiconê xu di kay keno û pa yini wext ravîyerneno. Nîmruec qasê yo seat ez qeylulê keno (rono ra). Şoni zî şino cayê embazonî xu û ma pîya ronişenî, teraqe kenî. Rakotişi ra ver qasê yo seati zî kîtab wuneno. Ez tu ra vacî, ruecê mi senî vîyerena ra ez şik nêfineno ci. Merdimê karî, xu ra emîn yo hewa di vono:

-  Bion! Eger ti wazenî ez eşkeno tu rî ardim bikeri. Gereka ti, qey depiştişê maseyonî zaf wext bivîyarnî. Ti eşkenî pê yo qeyiğa gird tewr zaf maseyon bidepişî. Panotê kî ti qezonç kenî enon biker yo sermaye û pê ina sermaye zobinî qeyiğon biger! Hina hina ti yo wextêko kilmi di benî weherê zaf qeyiğanî. Çi wext ti zey mi bîye merdime karî ti hînî maseyonê xu nêdonî mîyançîyon, raştaraşt ti ruşenî donî tesîsonî berardişî. Heta yo wext ra pê ti eşkenê tesîsa xu binonî ru. Pê paştgirîyê mi zî tî sahayê maseroşêroni di benî sermîyanêko pîl. Maseroşyer, bi meraq perseno:

-  Înî çiyonî ti vonê çend serroni di yenî ca? Merdimê karî:

-  Guerê texminê mi qasê pancês vîst ser depişeno. Labelê penî di rind ina wa, ti şîrketê xu şar rî keni a, hîsseyonî xu lezalez û bi hol yo qezonç ti ruşenê yo wextêko kilmi di ti zaf benî dewlemend. Maseroşêr kono kelecan û vono:

-  Dê mevac, ez mîlyonon qezanc kena ha! La, ez dima înî panoton sekena? Merdimê karî a ki hîşê eyi ra vîyerena ra, xiyalê xu vono:

-  Ti peni peni benî teqawut. Keyeyê xu kirişnenê yo qezaya şîrin. Îta ra pê ti heyatê xu bi tomê teqawutî tomnenê û ti mase zî tena qey keyweşî pişene de. Ti çendek wazenê qican û tornonî xu di kaybiker. Xonimê û embazonî xu di heta tu ra yena teraqe biker. Her şon kîtap wunenê, guerê keyfa xu ti wurzenê û nişenê ru. Qê Homê hina zaf rind nêyo?

Maseroşêr, ino vatiş dima fikiryeno û ino merdimi ra vono:

-  Ez eka xora yo heyato weş, rind, rehet ser cuwîyeno. Ez, qezoncê mal ser ra xu qenaatkar zono. Eger, a noqta ez bi vatişê ti yeno ci xora ez eka ha a noqta do. Ez, çira xu bîsebep keno rencon û decneno. Ti reyaya xu ra şu, ez zî reyaya xu ra şino.

Gelo, o merdimêko pereyi eyi zaf î û tima tim xebityeno hol o; yan o ki qezoncê xu ser qenaatkar o û zey dewlemendonî cuwîyeno o hol o?

Îbrahîm Çabakçurî

Di debarê nivîskar de

Têhev

17

Gotar

Ê Berê BIRA DEST ERZENO BIRAYÊ XU
Ê Li Pey Myanmar Ra Mektub Esto

Şîroveyên ku tên nivîsandin ne nerîn û fikrên me ne û bi tu awayî me temsîl nakin. Berpirsiyarê şîroveyan kesên ku şîroveyê dike ye.