BIRA DEST ERZENO BIRAYÊ XU

Article

Zimistoni ra ruecêka serdi bi. Hewa ‘endêk serdi bi teberi di gonîtî ser yo ‘elamet çînî bi. Husên şebaki ra onên teberi ra. Bad wextêk, onîya sareyê kuçe ri ra di hebî tutî yenî. Halê yîn balê Husên onti. Tutêkon in serdi di erebayê kaşkaş kaşkerden û seba in kaşkerdişî zaf bî rencon, mîyonê areqi di mendî bî. Zerrê ereba di kağit estî bî. Tutê ke ome nizdî, Husên onîya kincî yinî zî diryaye û pînekerdi bî. 

Husên xiyalê xu di, xu û în tutî nê tîver! Wu in serdi di keyê di bi. Wuadêyo germi di ders xebityen û bavî yi zî wazîfedari bi. Ê wurdî serdê teberi di qey debareyê xu kağit denê arî û kuçe ra kuçe bine erabayo giron û xişni de kiriştên.

Halê în qicon Husên ser tesîrêko pîl viraşti. Zerê Husên yini rî deca. Zeg çîkêk omi b iyi vîrî nişka cê xu ra erzîya û şi mitfağ. Dayê yi wuer viraştên:

-Dayê! Kuçe di di hebî tutî est î. In serdi di kağit donî arî. Labelê ez vono yi zaf mîsel bî. Ma nêeşkenê yini rî binek ardim bikeri? Dayê yi ina qalê Husên ser huya. Gurê xu ra dest vera da û qiftonê Husênî ra depişt û bi sowtêko nerm va:

- Lawê min o zerwêş. In hali di zaf însonî est î. Ma dest bierz kom û nêerz komî? Ti şu, wazîfeyê xu biqedin!

Husên, qalonê daye xu ra zaf şikîya. Husên, mitfaği ra vecîya, zaf qehiryaye bi. Rina şi şevak. Tutî hema zî kuçe de bî. Verê beroni ra kağit dene arî û cayêki ra zî serd ver ra destî xu eştên pistina xu. Rina xiyalê xu di xu û ê wurdî nêtîver. Kincî yi zaf zafi bî. Bî dayî û bayî yi rê rê pîrîkê, xalê yi zî ci rî puetî ardên, xela kerden. Qerar da û xu xu va:

-Muhaqqaq, ez eşkeno çîk bîkerî! Tewr tay ez eşkeno kinconê xu ra bi dî, în wurd birayon. In fikiryayiş ser şi wuadeyê xu. Bi leza lez poşetêk  dî û kincî kerdî ci. Hedî hedî ber kerd a, onîya dayê yi ha mitfaği di bîlbîyaye güreye xu bîya. Vecîya teber, tutî hînî rasebî peniye kuce. Husen, bivazd yin dima vazda. Bad çend deqqon rasa yini. Zaf bi rencon û bi ina renconî veng da:

-Vinderên! Labelê ê wurd lacêkî nêvindertî. Benatê yini di tay yo mesafe esti bî. Rasa yin û destê xu da kiftê yo lacî. Lacêk, agera û onîya rî Husenî ra. Bi ‘erebî çîk va. Husên, fohmkerdi ke în wurd lacî mihacir î û Surîye ra ome. Nêzonen derdê xu yinî ra sînî vaco, tena poşet kerd derg. Lacêk, poşet gurewten labelê lacêko bîn birayê xu ra hersbi. Ê wurd birê rina kowtî reya. Destê Husenî pa poşetî ra hewa di mendi. Husen, yin dima bi fekêko bermaye va:

-În kincî ine şima yê, ez rîca keno bîgerên! Ê wurdînon çîk awir nêda Husên û reyayê xu dewom kerd. Husên, ina holî ser hewk qerar dabî. Gera în kincon bido yin! Husên qayili bi kincon hina bido yînî ku wa zerê yin nêverdo. Hetê peni ra bi vazdayiş zivirîya ku bivecîyo vernîyê yin; labelê Husên hema nêrasabi yini û kutîkêk ome yi ver.

Kutik, hem xişn hemi zî veşon esenî. Husên zaf tersa û ti vaten bêla qurfê yi qerifîya. Nêeşkîya biramo, gera nêrameni zî. Mat mendibi, nêaftenî nefesi zî bîgero. Hîn tay mendibi qelbê yi ca ra vecîyênî. Nêeşekno biqerîyo, biramo û bilerzo. A lehza çîkêk kowti vetê Husênî. Kutik, hevilîya o heti. Husên, onîya lacêkonî Surîyeyijoni ra yo yî, mîyonê qirş ra letêyê nonî eşti bi. Kutik, xura veyşonî ra bêhal mendi bi û xu cad eşt leteyê nonî seri.

Husên, ina holî û ardimkarî ra hem bi wêş hemi zî şermiya û xu xu va:

-Gera inay ra pê se bîker û nêkerî în kincon bidî yinî. Bi sowtêko berz û qerarin va:

-Ma birayê yobînonî. Eg şima mihacir î, ez zî ensar o! Şima çira xelayê mi nêgenî. Ez rîca keno, şima mi zaf metengnên! Lacêko qic, onîya birayo pîlî ra. Birayo pîl, gurewtişê xelayê husênî bi çimonî xu tesdîq kerd. Birayo qici zî poşete kincon, Husên desti ra gurewt û bi yo Tirkîyêka tîmonkerde va:

-Homa, tu ra razî bo bira! Wurd biro, poşetê kincon gurewt û reyayê xu ra şî. Yi heta verê çimonî ra bîvînî Husên, yin dima ra onîya. Şaşmendî, şayî, ters û zerrwêşî… Halê Husên hina bi…

Îbrahîm Çabakçurî

 

 

Di debarê nivîskar de

Têhev

17

Gotar

Ê Berê Exlakê Resulullahî Ra
Ê Li Pey HÎKAYEYA MASEROŞÊRÎ

Şîroveyên ku tên nivîsandin ne nerîn û fikrên me ne û bi tu awayî me temsîl nakin. Berpirsiyarê şîroveyan kesên ku şîroveyê dike ye.