MEWLİDANÊ SIFTEYAN Ê ZAZAKİ, TIRKİ U KURDKİ DI QISIMÊ ‘MERHEBA’ -2-

II. Mewlidanê Tırki, Kurdki u Zazaki dı Feslê Merheba Merheba, ferhengan dı ına me’na ser yena: “hirayi, bereket”. Kokê Ruhb’i ra mastar a u me’naya “rehati, weşi u keyif” dı şıxuliyena. Merheba, herındê sılom dayişi dı yo kelime ya. Wext yo meyman biyero u ey ra bivaciyo ‘Merheba!’ zeku bıvaci “Biyer, keyeyê ma qey tu hira yo u rehet o, tı ita dı duesti u ikrom vinenê!”  Rına merheba zey dua yena ına me’na: “Wa...

Xayin

Qıj ma tuti sabi Tê bi dadi bi babi Berd kufur’ir kerd tabi Wa kerre ti’z quçê kemal serıw   Puk bager, qıj çiye İnsonti ra vejê bi kuye Ğem tu nıw tım huyê Wa kerre tı’z kuçê kemal serıw   Serd bager varon Ğem tu new ze karon Tut ma xapnê dı ‘evaron Wa kerre tı’z kuçê kemal serıw   Qıj ma kuyon dı’v zê esir Lıng  çiye akerdıv pesir Qe zalim tu’r nikerd...

Sûreya Qedr Ser Yo Vateyo Kilm

Bîşek ma o(Quron) şewê Qedri di ard wuar(nazil kerdi) Ti çara zonê şewê Qedr çita wa? Şewê Qedr henzar aşmi ra xeyrin a. Kelîmeyê Qedr, yena me’nayê ‘quwwet, hukum, rumet û şeref’î. Bitaybetî ina şew bi nazil kerdişê Qur’onî tede di in nome gurewt û bi inay şeref dîyo ci û qedrê ina şew bîya berz. Wuar omîyayişê ina sure ra ver, qey ina şew hina yo nome çîne bi. Sureyê Duhan’i di “Ma, in(Qur’on)...

Dıleti

Pizeyi yow dadi dı, dıleti estibi. Dıleton ra yewi, ey bini ra va: “Tı welıdyayış a dıma cûyayış ra bawer keni?” Ey bini cewab da: “Xwıra! Gani welıdyayış a dıma yow heyat bıbo. Beno kı, sebebo kı ma etya dı moneni, ma semedi hadre biyayışi welıdyayış hê etya dı yi.” “Absurd”, va ey bin. “Welıdyayış a dıma yow heyat çiniya. Bacna zi xwı bı xwı fıkırya û mereq kerd, va: “Gelo, eg ina yow heyat...

Her Tım Zîkr Kên Homerî

Kerg pê haki, bız pê şiti Dar pê peli, gem pê dari Behr pê awkı, erd pê bezri Her tım zîKr kên Homa’ri   Rêy gurên varon varen Verg zuren, paskuvi remen Keku wanen, melı çeren Her tım Zîkr kên Homa’ri   Ser virêni inson mırenu Haywon qaleno vaş çerenu Felek gerena inson mırenu Her tım zîkr kên Homa’ri   Kera teqena vılık bena zergun Wor varena horês teqenu Laser yenu awk xûşena Her tım...

Sûreya Înşîrah Ser Yo Vateyo Kilm

Be nomeyê Homayo bexşendî û bexşîyoxi (ma dest be wendişkenî).   Ma sîneyê tu nêkerd a û nê kerd hîra Rina me’nayê ina ayeti ser sureyê Zumer ayeta 22’ini di hina vîyerena: “ Gelo kesêko Alleh qefsing/sîneyê yi Îslomî ri kerdo hîra û wu Rabbê xu ra yo nûr sera nîyo? Kesêko qelbê yin zîkrê Homê ra (îmonî rî) qefilya/qesiyayo rusfayî yînî bi. Ha ê kesî he yo mîyonê şaşîya eşkera de.” Ina ayeti ra...

ŞEHADET

HelbestŞEHADET

23/11/2021453

Ma pe serûn Yusufi’v hîn ma Yakubî, Perdun çımûn ma tarî, tuyî Şehadet. Dermûnê derdûn ma, işlıg gunınî, Ruejêk elbet yena, yena Şehadet. Her welat ra ben berz vengê mazlumon, Hişyarî bındestûn, tuyî şehadet, Biyê tu her tım zilet, her tım zımıston, Hêviye, zerrveşyun tuyi şehadet. Ma zê Ehmed Yasin ma hê qerenî, Zê Huseyn Kerbela’d, ma tu gerenî, Biyê tı dınya zindon, ma pê sekenî, De bi dermun kulon de bi şehadet. Tı yew...