Yûsifê ‘Esra Me

Win kîne em dizanin Win mêrxasê cîhan in Di cihê teng û tarî Win diwir da dinalin   Min gotibû win kîne Bi nav win yûsufî ne Navê we her kes zane Ji ber wê pir hejane   Xortê Mûhemmedî ne Gel bi we re dibîne Hebûna wey li dinyê Ji mer azadî tîne   Yûsufê ‘esra anha Gellekî ew hêja ne Xizmeta wanî pîroz Didome di zîndana   Rehma xwedayê rehman Li ser we...