Dîrok û Halê Ummetê-2

Bi navê Xwedayê Rehman û Rehîm. Temamê hemd û pesindan û wesfên bi qencî xasê bi rebbê ‘alemê ne. Selat û selam li ser seydayê seydaya, qasidê muellimê bêqelem be. Dîsa selat û selam li ser malbat û hevalên wî yên ‘ezîz be ku pêxember derheqê wan de gotîye “Es’habî kennicumî, bî eyyîhîm îqtedeytum îhtedeytum” Dûvre jî selat û selam heta roja qîyemetê liser temamê mu’minên te’qîbkerên rêçika wî be. Di nivîsa xwe ya berê...

Halê Mu’minan Çiqas Xerîb e?

Lewra mu’min gelek dem û carî, di hâlê nexweşîyê de ne. Zulm û zordestîyê dibînin ji neyarên Xudayê Te’âlâ. Hetta gelek carî îmana wan, bi her new’ê musîbetê giran, tê te ceribandin. Mu’min digel ku dostê Xuda’ne jî, dîsa jî gelek carî bindest û ze’îf in. Xizanî û feqîrî, barê sitûyê wane tu di bê qey. Mu’min, di her dewrê dîrokêde bi jimarî ji neyaran kêmtirin. Bi hêz u quwweta xwe jî, tu demî ji...