Hin Şîretên Qur’anî

  Herdû Destê Ebû Leheb ‘hişk bibin. Çawa ku ‘hişk bûn jî. Mal û keda wî feyde neda wî.   Wê zatê (Ebû) Leheb bikeve agirekî pêtîhilda. Jina wî ya ‘hemalê piştîyê sitirî û êzinga jî. Ewa kû timî werîsekî ji lîfê pelê xurma di sitûwê wê de ye.(Sûreya Tebbet) Di heqê sebebê nuzûla vî sûretê de İmamê Buxarî û hin  ‘alimên din, ji Îbnî ‘Ebbas wiha rîwayet kirine: İbnî ‘Ebbas (r.a) dibêje: Rojekî Resûlê...