Şivan

Pez li ser şîrê tîr Kaş û kendal hişkeser û pirêze li ber e Li nav rimilka Kanîgewrkê Xebera xweş e ji deşt û êlaxê Firavîna tasek firdoxî û destek girar e Yek û du, li dû hev dihên xwarê bêrîvan Û li dora birkê digerîne pezê zom û şîn, şivan Xeberek heye, ji guhan razber, lê li dev û diranan Benîştê cûtinê bû ku pirêze derketine, êlax vebûye Di dilê xwe de dilîste her...