Têt-Şêx ‘Eliyê Herîrî

Dilê mehzûn kefaret bêt ke êm şeb taze mihman têt Be mizgînî beşaret bit ke mîhman canê canan têt   Ke mîhman canê canan e le ser çavê me mihman e Be mala cumleê xan e ke şahê cumleê xan têt   Were ey şahidê şêrîn ji ‘eşqa te dil êxsîr in Be can menzilgehê mîr in telebkarî ke sultan têt   Telebkar in dil araîm medîm yar in bû yî şaîm Le bejna ‘er’er...