Bi Quwwet û Bedewiya Xwe Zimanê Kurdî

Ji ber ku jiyan ji dîn, ji bîr û bawerîyê şekil distîne di jiyana beşer de tiştê herî muhîm dîn e. Dîn jî bi ziman tê teblîğkirin û jiyanê dibîne. Quran dibêje: “Ji bona hûn ‘eqil bikgrin Me ew, Qur’aneke ‘Erebî nazilkir.” –Yûsuf: 2- “Ji bo ku ji qewmê xwe re bibêjin me her pêğemberî bi zimanê wî qewmî şand.” –Îbrahîm: 4- Rebbê ‘Alemê bi şandina pêğemberan û nazilkirina wehyê re bala muminan dikşîne bibal...