Hevpeyvîna civaka Kurda Bi Seydayê Bedî’uzzeman re Reçeta Kurdan – 16

“Paşayê paşayan, sultanê ezel bi musîqiya xwe ya Îlahî ku Quran e, temamê ‘alemê dadigre. Di qubbeya asîmanan de “zirmîn”ê dertîne. Wekhawê ku li şikeftêkeve li dev û qelb û dimağa ‘ulema û meşayix û xutebaan dixe. ‘Eksê sada ji zımanê wan derdikeve, diçe û diherike. Bi sadayên çeşit çeşit, bi zirmînan dinyayê dilerizîne. Bi tecessuma wî sadayê ‘umûmî kitêbên Îslamî dixe hukmê têl û şerîdên tenbûrê û her têlek bi new’ekî wî î’lan dike....