Şehîdê Zindî: Talha bîn Ubeydullah

  Ebû Muhammed Talhe b. ‘Ubeydîllah b. ‘Usmân et-Teymî el-Qureşî (m. 36/656) Nesebê wî bi Hz Pexember(s.x.l) re li Mûrre, bi Hz Ebubekir re jî li ‘Emr b. Qe’b digîje hev. Dêya wî Sa’be bîntî ‘Ebdullah, ji sehabeyan xweşka ‘Ala b. Hedremî ye. Tê gotin ku ew û Hz ‘Elî di ‘eynî salê da hatine dûnyê, lê gava wefat kir ‘emrê wî di dora şêstî da bû. Ji ber vî gerek zûtir hatibe dûnyê. Ji...

Walîyê Belengaz: Sa’îd bîn ‘Emr (radîyellahû ‘enh)

  Eshabê Kîram, ne civata mirovên hêsan bû. Di dîrokê de mînaka ku guherîn û veguherîna wan tune bû. Jiyana bedewî ku di bin hakimîyeta nezanî bêhiqûqî de bû, bi edalet û bextewarîyê tac kiribûn. Rengê xwe dan bi çûyîna her ciwatê. Bi van taybetîyen xwe hatin hezkirin. Seîd bîn ‘Emr, yek ji wan mirovan bû. Wexta dema ku ew Walîyê Humusê bû heta ê xeyrîmuslîm jî bi gotinê hez kirina wî dûdilî nedibûn. Miroven...