Birano!

Dizek bûne ezbenî Tazî bûne medenî Ev çi fen û çi benî Heylo li min birano Cil û lîbsê Ewrûpa Bû ğaye perew qûpa Zêr dizîne bi kûpa Heylo li min birano Feqîra ji birçîna Reng dane bi qirçîna Bêedeb derewçîna Ling radane birano Gurê qol derket holê Ziman direj kir olê Pencika binê solê Ka çi bêjim birano Van seroka çi kirin War welat xerakirin Fedîw heya rakirin Ma we nedî birano? Hovên li...