Exlakê Resulullahî Ra

Peyğamber aleyhi selam zaf kerîm/cumerdi bi. Yi malê xu qey muxtacon înfaq kerdêrn. Eshabê xu teşvîqê tîcaret kerdên û yi ina dehkera ser hina vatên: “Ê şima rî tîcaret tawsîye keno; çimkî des ra new kâr ho ticareti do.” Labêlê yi ticareti di eshabê xu zûr û xapnayişi ra menkerdên. Yi zerrê keye û tebere keye di gureyê xu bi deste xu kerdên, kes deste x udi nêçarnên! Mueşna ditên, kincî xu pînekerdên, barê xu...