Heyatê Şêx Selaheddîn Naqşîbendî el-Palewî

Şex Selahaddîn Efendî, 1907’i di dewê Qolhîsar bestê qezayê Xinis a omîyo dinya. Des heb qiconê Şex Se’îd Palewî ra yo. Wextêko Şex Se’îd qey dînê Îslom sarewedarna û dima bi dar ra aliqnayiş şehîd bi, o wext Şex Selhaddîn xuertoko vîst serrini’b. Dayê yi Emîne Xonim şexonê Çoni ra keynayê Şex Ehmed Efendî ya. Resnayeyê(perwerde) xu medrese kekê xu Şex ‘Elî Riza Efendî ra geno. Wextêko Beğdati di sirgûni’b Aqademîyê Herbî wunen û îcaze...