Walîyê Belengaz: Sa’îd bîn ‘Emr (radîyellahû ‘enh)

  Eshabê Kîram, ne civata mirovên hêsan bû. Di dîrokê de mînaka ku guherîn û veguherîna wan tune bû. Jiyana bedewî ku di bin hakimîyeta nezanî bêhiqûqî de bû, bi edalet û bextewarîyê tac kiribûn. Rengê xwe dan bi çûyîna her ciwatê. Bi van taybetîyen xwe hatin hezkirin. Seîd bîn ‘Emr, yek ji wan mirovan bû. Wexta dema ku ew Walîyê Humusê bû heta ê xeyrîmuslîm jî bi gotinê hez kirina wî dûdilî nedibûn. Miroven...