Mufetîş û Xwendevan

Rojekê mufetîş li mektebekî dikeve sinifê. Ji xwendevanekî pirsekî dike: – 3 û 2 çi dike? Xwendevan dibêje: – Li gorî çi mamoste ev reqeman werin hesibandin. Mufetîş hêrs dibe û dibêje: – Çawa gelo li gor çi? Xwendevan bersivê dide: – Ji 3’yan 2 derkeve dimîne 1. Ji vê tê famkirin ku Xwedayê Teala yek e. Ger 3 û 2 berhev bikin 5 derdikeve. Ev jî şertê Îslamê ye. Ger 3 li 2 caran...