MEWLİDANÊ SIFTEYAN Ê ZAZAKİ, TIRKİ U KURDKİ DI QISIMÊ ‘MERHEBA’ -2-

II. Mewlidanê Tırki, Kurdki u Zazaki dı Feslê Merheba Merheba, ferhengan dı ına me’na ser yena: “hirayi, bereket”. Kokê Ruhb’i ra mastar a u me’naya “rehati, weşi u keyif” dı şıxuliyena. Merheba, herındê sılom dayişi dı yo kelime ya. Wext yo meyman biyero u ey ra bivaciyo ‘Merheba!’ zeku bıvaci “Biyer, keyeyê ma qey tu hira yo u rehet o, tı ita dı duesti u ikrom vinenê!”  Rına merheba zey dua yena ına me’na: “Wa...

Min ji Te re Gotibû

Min ji tere gotibû. Salên dirêj, tije û bi wate têne û diçin. Mîna aveke herikan, mîna çem û bestan natebitin, nasekinin Zîndana min dûrbîna wan e, êsîr hê di nêzde dibînin An kare bibînin û dîtin di vir de wek hûrdebînekê ye Gelo ma qey hewceye ku ez bi nav bikim, ji xwe tu dizanî Tu dizanî ez çi dibêjim. Her sala ku tê bi qasî heyatê hildigire, mirinê jî hildigire Weke bayekî qirş...