Mela Remezanê ‘Ebbasî

Devera Badînan û Hekarî wekî ji jêderên eslî yên edebîyata Kurmancî diête wergirtin ku hêlîna êkê ya edebîyata Kurmancî bû. Çunkî ew şa’îrên ku berê binaxeyê şi’r û pexşana Kurmancî danayî li vê herêmê gehiştibûn kesên wek Hemîdî, ‘Elîyê Herîrî, Mîr ‘Îmadeddînê Hekarî, Feqîyê Teyran û gelekên dî baştirîn nimûne ne li ser vê çendê.  Ji ber vê êkê mirov dişêt bi piştrastî vebêjit ku lehceya Hekarî û Badînî jî pişkeke jê- heta nuke lehceya...