Le bê Seyda!Hê di ber Qalûbelayê…

Hê di ber qalûbelayê bel ku ev ‘alem nebû                              Hê  berya qal û belayê belkî ev ‘alem  tunebû Çerx û dewran dewrê gerdûn gunbedê mîna nebû                Dem û dewran, gera dunayê û guloverî jî tunebû Belê seyda! Baş dizanim hê berya Qalû belayê bû. Erwa‘hê însan hêj derneketibû meydana îmtihanê. Teklîfa ‘evdîtîyê hêj li kesî nehatibûkirin. Ne ‘alem hebû ne îns û ne cin, ne dem hebû ne dewran, ne kewn hebû...