Qey Êzingên Min Ne Heyfin…

Zilamekî di  çîyayekî de bi rêya xwe ve diçe. Dibîne ku merivekî kal, qantira wî li pêşiya wî dimeşe. Ser pişta qantirê jî êzing barkirî ne. Çile ye, der û dor berf e, sar û seqem e ku meriv li piyan qeşa digre… Di wê kêlîyê de di navbera zilam û û ê kal de axavtineke wisa derbas dibe: Zilam: -Xalo! Tu çi dikî? Kal: -Ma tu nabînî ez êzingan dikşînim. Zilam: -Tuyê çi bikî...