SALÊN FETRETÊ YÊN KURDISTANÊ

“Fetret” bêjeyeke Îslamîye. Ji bo dema nabeyna du pêxemberan tê bikaranîn ku ji qewmê wê çaxê re pêxember nehatine şandin û ew qewm ji roniya tewhidê bêxeber mane. Lê êdî ji tevê rewşên di navberê de dimînin tê bikaranîn. Emê jî îro di vê nivîsê de behsa fetreta Kurdistanê bikin. Însanên di dema fetretan de jiyane, ji wan re du rû hene, rûyek sipî ye, ê dî jî gewr e. Rûyê spî ew e ku...