Zimanê Dayikê-1

Têgeha Zimên Nî’metên ku Xwedayê Te’ala dane însên, bi jimarê nayên hesab û qedandinê. Lê belê ji wan ên ku însan ji heywanan cûda dikin, ‘eql û raman in û ji wan re jî hunera axaftina taybetmendî ye. Ê vêya pêk tîne jî ziman e. Ji bo ziman bi hezaran tarîf hatine kirin. Bi kurtî ziman yanî lîsan, wasîteya ku fikr û raman û bihîstinên însanan eşkere dike. Yanî ziman, jibo lihevkirin û têkiliya însanan...