Sûreyê Tîn Ser Yo Vateyo Kilm

1- Sondi bi tîn û zeytunî, 2- Sondi bi kuyê Sînayî, 3- Sondi bi in şarîstano emîni rî, Homa, Quroni di zey ‘tîj, aşm, şew, qalem, nuşte, astere..’ zaf çîyon ser sond wuneno.  Gelo, çira Homa, înon ser sond wuneno? Helbet, îxtîyacê Homê çînî ya ku meselêk û vatişêk ser şahîd bîyaro; qey îspatkerdişê raştîyê qalê xu yownabîn bimuecn ra. Sondê yi ra meqsed ina wa; • Çîyeko yi ser sond wuneno qiymet dayişê ci,...