Dîkê Varik

Li gorî me bihîstiye, dibêjin rojêkê ji rojan dîkê varik, ji ê mezin re dibêje: “Êdî ez jî mezin bûme, dixwazin îro ez azan dim, xelkê serê sibehê rakim, bila her kes here ser karê xwe.” Dîkê mezin dibêje heyran,  vî karî karekî zor û zehmet e, ne wekî tu zen dikî hêsa(rihet) ye. Dîkê varik, îsrar dike, dibêje: “Ka tu şevekê bispêre min û temaşe bike, ez karim an na tu yê bibînî.” Di...

Dermanê Serkeftinê: Sebr û ‘Ezim…

Karek çiqas zor û zahmetî be jî, dema ku bi dilxwazî were kirin, hêvî heye ku Xwedayê Te’ala alîkarîya wî kesî bike û ew kar birehetî çêbibe.Heger însanekî bi dil û can bixwaze ku tiştekî bike ew tişt çiqas zor û zehmet be jî ewê bi ser bi keve û were kirin.Di heqê tîştekî de pir dilxwaz bin û dilşewat bin hûnê hemu tiştan bikin û bi cî bînin. ‘Ezm û qerar ji bo hemu...