Bicehime îsraîl!

Hey terorîst Îsraîl Ey siyonîstê qatîl Xweda b-destê Cebraîl Te xusran ke Îsraîl Xweda te ji paş û pêş Bavê nav xusran û rêş Têxe nav ezab û êş Bicehemme Îsraîl Tu mel’ûnê berazî Însanîyet naxwazî Bi Emrîkê hezazî Bicehemme Îsraîl Ey xenzîrê bizonek Bi te re tune sozek Te xelas nake kozek Bicehemme Îsraîl Ne Emrîkaw ne Semûd Nabin sitarê Yehûd Qewmê mel’ûn û hesûd Bicehemme Îsraîl Ji leşkerîw aborî Ketye sikrata sorî Bi...