Nîmeta Herî Mezin: Îman

Ev çend roje ji malê dernakeve, naçe xebatê jî, daîma difîkire, dike nake gotina seyda ji bîra wî naçe. Berê heftekî hevalê wî rehmet kiribû. Ji hevalê xwe pir hez dikir.Her tim bi hev ra bûn. Ev çend sale hevaltî dikirin. Lê belê mirin ketibû navbera wan. Dema ku mirina hevalê xwe bihîst bi lez çû ser mezelê. Di ser mezelê da qîrîn û nalîna dê û girîya bav zêdetir wî êşand. Merhum kirin bin...

Ni’meta Herî Mezin Îman e…

لِلْإِيمَانِ هَدَاكُمْ أَنْ عَلَيْكُمْ يَمُنُّ اللَّهُ بَلِ : “…Bil’akis ji bona hûn gihandine îmanê Xwuda minnetê li we dike” (Sûretê Hucûrat-17) Rebbê ‘âlemê Xwuda Te’ala, çi minnetek mezin li me kiriye ku em kirine xwedî îman. Lewra îman, ji nav ni’metên ku Xwuda Te’ala dane me, ni’meta herî mezin e. Îman, ronahîya qelb û çe’va ye… Îman, hizûr û sekna qelba ye… Îman, zewqa mestirê ji her zewqa ye… Îman, niʿmetê fanî bi xwe re...