Ji Îmam Hesen El-Benna Çend Pend û Şîret

Şert û merc çi dibin ew zane dema we azana şerif bihîst ji bo edakırına nimêjê rabin Qurana Kerîm pir bixwînin, bi tefekkur li ser hur bibin an bi kûrlêkolîn li ser bi xebitin an jî guhdarîya wê bikin. Wexeteke xwe ya kêm jî di karê pûç de badilhewa neborînin. Zimanê xwe (ê zikmakî) baş bikarbînin û ji bo başbikaranîna ziman cehd û ‘xeyret bikin. Lewra ev (başbikaranîna ziman) nîşana muslumantîyê ye. Zimanê ‘Erebî fêr...