Şêx Muşerrefê Xenûkî: Derdê Bêderman Fîraq e…

Derdê bê derman fîraq e ew bi mislê îhtîraq e Ew didit xelqê fîlaq e rahetî vê ra fena ye   Diçite xelqê-b kîlab e ew diket sîne qîlab e Kes niza ew çi ‘îtab e rehm û însaf cem ğela ye   Mislê dojê ew ‘ezab e ew diket cergan kebab e Her diket qehr û şîtab e  rûh diket-j qalib cuda ye   Ne ji yek ne ji hezaran her wekî celladê daran...