Şehîdê Zindî: Talha bîn Ubeydullah

  Ebû Muhammed Talhe b. ‘Ubeydîllah b. ‘Usmân et-Teymî el-Qureşî (m. 36/656) Nesebê wî bi Hz Pexember(s.x.l) re li Mûrre, bi Hz Ebubekir re jî li ‘Emr b. Qe’b digîje hev. Dêya wî Sa’be bîntî ‘Ebdullah, ji sehabeyan xweşka ‘Ala b. Hedremî ye. Tê gotin ku ew û Hz ‘Elî di ‘eynî salê da hatine dûnyê, lê gava wefat kir ‘emrê wî di dora şêstî da bû. Ji ber vî gerek zûtir hatibe dûnyê. Ji...

Halekî Îctîma’î ku Şayanî Teesufê ye

Ji Rîsala Uxuwetê -5 Hedîseyeke balkêşî ‘îbretê: Wextekî Xwedê Te’ala jê razî be îmam Hezretî ‘Elî (di herbê de) yekî kafir avêtiye erdê. Dema ku Hezretî ‘Elî şûr kişandiye ku wî kafirî bikuje, wî tû kiriye rûyê Hezretî ‘Eli. Hezretî ‘Elî ew kafir berdaye, ser jê nekiriye. Wî kafirî ji Hezretî ‘Elî re gotiye te çima min ser jênekir. Îmam gotiye min xwest ku ji bo rizaya Allah bi tenê serê te bipekînim. Lê wexta...