Çibikim ji Dunya Xalî

Derd û ğemê min gelekin, der û dorê min ma xalî Gund û bajarêm vala bûn, deşt û zozan mane xalî Ez mam tenê li van wara, dost û heval bi karwanî Yek bi yek bar kirin û çûn, çibkim ez ji dunya xalî Hatin zozan şa’lûr û kew xwendin şi’ra beste beste Lê hezîn im bar dikin lew, baz û bulbul deste deste Kî şehîd çûn, kî ‘âlim bûn, li paş hiştin aşîyanî Çewa...