Bi bîsmîllah me dest havête şolê

Bi Bîsmîllah Mela Ehmedê Nalbend Bi bîsmîllah me dest havête şolê Bi tewfîqa Xudê-l vê weqt û gavê Wekî meqsed diyarbû kefte yolê Bixaze-j Xaliqê Heq meqseda vê   Ji vê bîstan û ser dunya fenaê Me mehbûbek bixo çak ya viyaê Ezê dîn bûy ketî çol û çiyaê Mihal e derkevî-j qelbê me tavê   Çi taze sûr şirîn e taze nîn e Nizam bağ û hedîqe yan cinîn e Perî bû yan zerî...