Le bê Seyda!Hê di ber Qalûbelayê…

Hê di ber qalûbelayê bel ku ev ‘alem nebû                              Hê  berya qal û belayê belkî ev ‘alem  tunebû Çerx û dewran dewrê gerdûn gunbedê mîna nebû                Dem û dewran, gera dunayê û guloverî jî tunebû Belê seyda! Baş dizanim hê berya Qalû belayê bû. Erwa‘hê însan hêj derneketibû meydana îmtihanê. Teklîfa ‘evdîtîyê hêj li kesî nehatibûkirin. Ne ‘alem hebû ne îns û ne cin, ne dem hebû ne dewran, ne kewn hebû...

Mi Ji Dil Bû Carî

Mi ji dil bû carî efẋan û zarî, da seḥ ke şîrîn bi min de teskîn We ger ne îro wek seylê şîro, eşkê dixwûnin dê min ke tetyîn   Ev herçî dilber wan dil wekî ber, dest wan bi xencer dil kirne kerker Herçî ‘uşşaq in, ji sebrê taq in, nalîn û kalîn wan resm û ayîn   Meyla diyarê wê nazidarê, da min qerarî ji beytû warî Dê ser li ba bim, li...