KÎ CENNETÊ NAXWAZE?

Ji Sa’d Kurê Hîşam hatîye rîwayetkirin ku wiha kerem kirîye: Min ji Hz. ‘Aîşe (Xweda jê razîbe) re got; “Jî min re behsa exlaqê Resulê Xwedê bike.” Hz. Aîşe bersiv da û got; “Exlaqê Pêxember, Qur’an bu.” (Muslîm, Musafîrîn 39) Xwendevanê hêja! Çawa ku Qur’ana Kerîm ji bona me çavkanîya hîdayetê ye, Resulê Xwedê jî Rêbertîya vê hîdayetê dike. Bo em bibin Misilmanek baş, lazim e em tabi’ê Sinneta Pêxember bin. Lewra Pêxember ji nefsa...