Vê Bizane

GiştîVê Bizane

17/11/2021383

‘Ezîzê min! Vê bizane, dinya dem û dewran e. Te seh nekir, mesela Habîl û Qabîl? Du bira bûn. Birayê mezin Qabîl, bû qatilê birayê xwe. Dîrok, ew bi şeklê birakujîyê qeyd kir. Qabîl bû rêber û pêşîvanê rêya batil, bû serkêşê xerabîyê.  Dema wextê xwe dagirt, ew jî mir, lê çû ber ‘ezabê Xweda ku ‘ezabeke ebedî ye.  Belê Habîlê mezlûm, giha se’adeta ebedî. Zivistaneke bê dawî bû para Qabîl, digel vê para Habîl...