Papaxana Tacir û Azadî

Di demekê da tacirekî ji ehlê mala xwe re dibêje ezê herim Hindistanê, ka daxwazîyên we ji min çi ne? Her yek ji min re bêjin ji bo vegerê de dîyarîyên hûn dixwazin ez ji we re bînim. Hetanî ji xulamên xwe jî dipirse ka daxwazîyên we çi ne? Papaxanekî wî jî hebûye, dor tê ser papaxanê wî, jê re jî dibêje: -Gelo ka xwestina te jî min çîyê? Papaxanê wî dibêje: -Daxwazîya min ji...

Rêya Azadîyê…

 Rêya azadiya însan Her zeman rêya Rehman e Ji boy bindest û mezlûma Nebîyên wî pêşîvan e   Wekî her dem û her zeman Muhemmed e ji mer rêzan Xelasîya her du cîhan Rêya wîye vê bizane   Dînê Xweda ye ji mer nûr Me tê de her dîye hizûr Yek demê em jê nebin dûr Dûrbûna jê, lew xusran e   Heqq û mafê her însanî Xuda ew kirye nîşanî Bi teqwayê ye meznanî...

Rêya Azadîyê

Rêya azadiya însan Her zeman rêya Rehman e Ji boy bindest û mezlûma Nebîyên wî pêşîvan e   Wekî her dem û her zeman Muhemmed e ji mer rêzan Xelasîya her du cîhan Rêya wîye vê bizane   Dînê Xweda ye ji mer nûr Me tê de her dîye hizûr Yek demê em jê nebin dûr Dûrbûna jê, lew xusran e   Heqq û mafê her însanî Xuda ew kirye nîşanî Bi teqwayê ye meznanî...