Sûreya Qedr Ser Yo Vateyo Kilm

Bîşek ma o(Quron) şewê Qedri di ard wuar(nazil kerdi) Ti çara zonê şewê Qedr çita wa? Şewê Qedr henzar aşmi ra xeyrin a. Kelîmeyê Qedr, yena me’nayê ‘quwwet, hukum, rumet û şeref’î. Bitaybetî ina şew bi nazil kerdişê Qur’onî tede di in nome gurewt û bi inay şeref dîyo ci û qedrê ina şew bîya berz. Wuar omîyayişê ina sure ra ver, qey ina şew hina yo nome çîne bi. Sureyê Duhan’i di “Ma, in(Qur’on)...