Dermanê Serkeftinê: Sebr û ‘Ezim…

Karek çiqas zor û zahmetî be jî, dema ku bi dilxwazî were kirin, hêvî heye ku Xwedayê Te’ala alîkarîya wî kesî bike û ew kar birehetî çêbibe.Heger însanekî bi dil û can bixwaze ku tiştekî bike ew tişt çiqas zor û zehmet be jî ewê bi ser bi keve û were kirin.Di heqê tîştekî de pir dilxwaz bin û dilşewat bin hûnê hemu tiştan bikin û bi cî bînin. ‘Ezm û qerar ji bo hemu...