‘Alim Warisê Pêxemberan in…

Ey âlimû xadimê dîn ji te’lîfa heqq re şeyda Mela Ahmed Hilmî bi nav âlimê heq ‘âmil Seyda Di vê dewrê bi rengê te li her warî nabin peyda Ey Seydayê Mela Ahmed Hilmî ehlê wusûl Seyda Di her ana jîyanê de te meşand îxlasek necîb Teleb û daxwazîya tew bi carna ehwalên ğerîb Gazî li Îmam Newewî di ‘umrê  biçûkê ‘ecîb Jibona merteba ‘ilmê gava pêş bu husûl Seyda Di deryê îlmê de meşî...