Sûreyê ‘Eleq Ser Yo Vateyo

İna sure, Mekke di omîya wuar, 19 âyet a. Nomeyê ina sure ra vonî sureyê Îqra zî. İna sure, în meseloni ra behs kena: 1-     Omayîşê wehyo sifteyin Hz. Muhammed ‘aleyhîsselami rî. 2-     Bi sebebê malî, pêldayiş/îsyonê û emrê Homey rî sarevedartişê însonî. 3-     Qissayê bêbext Ebu Cehîl û Peyğamberê ma nimaci ra menkerdişê yi. ‘Eleq, yena me’nayê ‘gûna cemednaye.’ Dusyaya rehm û alıqyaya ınay ra nomeyê ‘eleq dîyo ci. ‘Lenesfe’eb-bînnasîyetî/Ma çare yi ra kaşkenî’ bi pît û zixmî kaşkerdiş...