MEWLİDANÊ SIFTEYAN Ê ZAZAKİ, TIRKİ U KURDKİ DI QISIMÊ ‘MERHEBA’ -2-

II. Mewlidanê Tırki, Kurdki u Zazaki dı Feslê Merheba Merheba, ferhengan dı ına me’na ser yena: “hirayi, bereket”. Kokê Ruhb’i ra mastar a u me’naya “rehati, weşi u keyif” dı şıxuliyena. Merheba, herındê sılom dayişi dı yo kelime ya. Wext yo meyman biyero u ey ra bivaciyo ‘Merheba!’ zeku bıvaci “Biyer, keyeyê ma qey tu hira yo u rehet o, tı ita dı duesti u ikrom vinenê!”  Rına merheba zey dua yena ına me’na: “Wa...

MEWLİDANÊ SIFTEYAN Ê ZAZAKİ, TIRKİ U KURDKİ DI QISIMÊ ‘MERHEBA’ -2-

II. Mewlidanê Tırki, Kurdki u Zazaki dı Feslê Merheba Merheba, ferhengan dı ına me’na ser yena: “hirayi, bereket”. Kokê Ruhb’i ra mastar a u me’naya “rehati, weşi u keyif” dı şıxuliyena. Merheba, herındê sılom dayişi dı yo kelime ya. Wext yo meyman biyero u ey ra bivaciyo ‘Merheba!’ zeku bıvaci “Biyer, keyeyê ma qey tu hira yo u rehet o, tı ita dı duesti u ikrom vinenê!”  Rına merheba zey dua yena ına me’na: “Wa...

Qıcanê Adıri Xorti Ma Eşti Adırê Marksizmi

Kuçeyi Diyarbekiri a roc venguwart bi. Biyê çend dıkanan derebeyê hemı dıkanan onciyayebi. Kam, cede u kuçeyan ra bıviyertên ra vatên belka şarê Diyarbekiri bar kerdo şiyo; labelê hına nibi. Ê serran tıkê insani bı nameyê mıcadeleya azadi veciyaybi kuyan sera. Goya, qey şarê xu sare vedartbı; labelê dewlet ra zaf zırar denê şarê xu ri. Merdumanê dindaran ri tehemul nikerdên, bı mehnayê boykoti dıkani denê qefılnayiş, talebeyi mekteban ra men kerdên. Kam zi ıni...

Sûreya Qedr Ser Yo Vateyo Kilm

Bîşek ma o(Quron) şewê Qedri di ard wuar(nazil kerdi) Ti çara zonê şewê Qedr çita wa? Şewê Qedr henzar aşmi ra xeyrin a. Kelîmeyê Qedr, yena me’nayê ‘quwwet, hukum, rumet û şeref’î. Bitaybetî ina şew bi nazil kerdişê Qur’onî tede di in nome gurewt û bi inay şeref dîyo ci û qedrê ina şew bîya berz. Wuar omîyayişê ina sure ra ver, qey ina şew hina yo nome çîne bi. Sureyê Duhan’i di “Ma, in(Qur’on)...

Sûreyê Tîn Ser Yo Vateyo Kilm

1- Sondi bi tîn û zeytunî, 2- Sondi bi kuyê Sînayî, 3- Sondi bi in şarîstano emîni rî, Homa, Quroni di zey ‘tîj, aşm, şew, qalem, nuşte, astere..’ zaf çîyon ser sond wuneno.  Gelo, çira Homa, înon ser sond wuneno? Helbet, îxtîyacê Homê çînî ya ku meselêk û vatişêk ser şahîd bîyaro; qey îspatkerdişê raştîyê qalê xu yownabîn bimuecn ra. Sondê yi ra meqsed ina wa; • Çîyeko yi ser sond wuneno qiymet dayişê ci,...

Sûreya Înşîrah Ser Yo Vateyo Kilm

Be nomeyê Homayo bexşendî û bexşîyoxi (ma dest be wendişkenî).   Ma sîneyê tu nêkerd a û nê kerd hîra Rina me’nayê ina ayeti ser sureyê Zumer ayeta 22’ini di hina vîyerena: “ Gelo kesêko Alleh qefsing/sîneyê yi Îslomî ri kerdo hîra û wu Rabbê xu ra yo nûr sera nîyo? Kesêko qelbê yin zîkrê Homê ra (îmonî rî) qefilya/qesiyayo rusfayî yînî bi. Ha ê kesî he yo mîyonê şaşîya eşkera de.” Ina ayeti ra...

Sûreyê ‘Eleq Ser Yo Vateyo

İna sure, Mekke di omîya wuar, 19 âyet a. Nomeyê ina sure ra vonî sureyê Îqra zî. İna sure, în meseloni ra behs kena: 1-     Omayîşê wehyo sifteyin Hz. Muhammed ‘aleyhîsselami rî. 2-     Bi sebebê malî, pêldayiş/îsyonê û emrê Homey rî sarevedartişê însonî. 3-     Qissayê bêbext Ebu Cehîl û Peyğamberê ma nimaci ra menkerdişê yi. ‘Eleq, yena me’nayê ‘gûna cemednaye.’ Dusyaya rehm û alıqyaya ınay ra nomeyê ‘eleq dîyo ci. ‘Lenesfe’eb-bînnasîyetî/Ma çare yi ra kaşkenî’ bi pît û zixmî kaşkerdiş...