Dîrok bi We Xemilîye…

Dîrok ronahîye, şewq û şu’le dide şevên tarî. Bûyerên dîrokî, nîşan û peyvên dîrokî, roniya îstîqbalê ne, dîtin û bingeha paşerojê ne. Dîrok çavkanîye. Dem û wext mîna av û xwînê diherike ji vê çavkaniya dîrokê. Lewma jiyan û cîhanşîn û hêşîn dibin bi ava dîrokê, gewde û hebûn bi can dibin, candar dibin bi xwîna dîrokê. Dîrok, carinan deng û banga ketiya ye, carinan dara xweziya ye. Car caran tovên reşandinê ye ji simbil...