Siltan bû Selaheddîn…

Ro, hêdî hêdî destê xwe dikişand ji rûyê erda hişk û zuha ya çilê havînê. Tariyê bi dizîka xalîçeya xwe radixist li dawa çolistanê. Û sirra êvarê yek bi yek dida ber xwe qirş û qalên keramperan. Wek şerpezeyekê dibir û dianî ber konê ji mûyên helebî. Û çirên bi donê zeytûnên Emmanî dilerizand ji pozikê findê. Bi şan û kert û birînên xwe dirokçeyekî li ser lingan bû Rewan. Her kaş û kendal, beyar...

Şivan

Pez li ser şîrê tîr Kaş û kendal hişkeser û pirêze li ber e Li nav rimilka Kanîgewrkê Xebera xweş e ji deşt û êlaxê Firavîna tasek firdoxî û destek girar e Yek û du, li dû hev dihên xwarê bêrîvan Û li dora birkê digerîne pezê zom û şîn, şivan Xeberek heye, ji guhan razber, lê li dev û diranan Benîştê cûtinê bû ku pirêze derketine, êlax vebûye Di dilê xwe de dilîste her...