Min ji Te re Gotibû

Min ji tere gotibû. Salên dirêj, tije û bi wate têne û diçin. Mîna aveke herikan, mîna çem û bestan natebitin, nasekinin Zîndana min dûrbîna wan e, êsîr hê di nêzde dibînin An kare bibînin û dîtin di vir de wek hûrdebînekê ye Gelo ma qey hewceye ku ez bi nav bikim, ji xwe tu dizanî Tu dizanî ez çi dibêjim. Her sala ku tê bi qasî heyatê hildigire, mirinê jî hildigire Weke bayekî qirş...