Tarixê Pali

  Nomeyê tu çı weş u Palı Merdumê tu comerd u Palı   Zonê tu Zazaki yo Tarixê tu heşmetli yo   Tarix tu milad ra ponc hınzar ser ver En verni tu ser emır viyerna Sumer   Hino ra dım omey Hitit, Hurri, Urarti Padişah Menua vıraşt Qel’ay Pali   Dewleta Sophenir bı payitext Xırabey Palı’d hino ra mend Qel’ay Şimşet   İslome omey dewra Xezret Umer’ıd Feth bı emrê İyaz Bin Ğanem’ıd  ...