DAYÊ DAYÊ

    Dayê dayê noşîcanê, dayê dayê dilûcanê Barê giran nehilgirtî, kesî wek te li cîhanê Tu Asîye hem Hewayî, ca enbîyaw ewlîyayî Bi ‘îffet û pir ‘heyayî, dayê dayê ez heyranê Tu Meryema ‘Îmranîyî, ca ‘Îsayê Suryanîyî Bi fitreta Rehmanîyî, dayê dayê dilûcanê Tu Xedîcetul Kubrayî, tu Fatîmetuzzehrayî Sumeyye û Sumeyrayî, dayê dayê bargiranê Tu Zeyneba Kerbelayî, tesellîya her belayî Bi ezyeta mubtelayî, dayê dayê bargiranê Ez muhtacê şefqeta te, bi hesret û meraqa...