Nêrîna Bal Nûbiharê ve Bi Awakî Giştî

Yek ji telîfatê Şêx Ehmedê Xanî yê. Ferhengek bi ‘Erebî û Kurdî ye. ‘Îbaretê ji 216 beyta ye. Navê wê Nûbihar e, yanî bihara ewil weya Nobar e, yanî dexla (mehsula) ewil. Tê de xîlaf heye. Şêxê Xanî wê li ser weznên ‘erûzê nezm kirîye. Weznên wê gihîştine 13 heba. Ji wan wezna çar heb jê ji behra recez in, sisê jî hezec in, dido jî behra remel in, ji mudaru’ û besît û serî’...