Rêya Azadîyê…

 Rêya azadiya însan Her zeman rêya Rehman e Ji boy bindest û mezlûma Nebîyên wî pêşîvan e   Wekî her dem û her zeman Muhemmed e ji mer rêzan Xelasîya her du cîhan Rêya wîye vê bizane   Dînê Xweda ye ji mer nûr Me tê de her dîye hizûr Yek demê em jê nebin dûr Dûrbûna jê, lew xusran e   Heqq û mafê her însanî Xuda ew kirye nîşanî Bi teqwayê ye meznanî...

Rêya Azadîyê

Rêya azadiya însan Her zeman rêya Rehman e Ji boy bindest û mezlûma Nebîyên wî pêşîvan e   Wekî her dem û her zeman Muhemmed e ji mer rêzan Xelasîya her du cîhan Rêya wîye vê bizane   Dînê Xweda ye ji mer nûr Me tê de her dîye hizûr Yek demê em jê nebin dûr Dûrbûna jê, lew xusran e   Heqq û mafê her însanî Xuda ew kirye nîşanî Bi teqwayê ye meznanî...