Biratîya Îslam

Dînê Îslom di bênatê Bisilmonon di mîqyas biratî û destgirî ya. Çi beno wa bibo gereka yo Bisilmone yona Bisilmone rî duşmenî nêkero, nêyartî nêkero; yi ra nêheridiyo, xu eyi ra berz nêgero; çimkî guereyê Îslomî kom, wayirê teqwa bo berz o yo. Ça beno wa bibo gereka her Bisilmone, Bisilmonon binon rî hetkarî bikero. Ma ina raştî zaf hedison di vînenî: “Bisilmone, birayê Bisilmone yo. Bisilmone, Bisilmone rî zulm nêkeno. Bisilmone tengiya yo Bisilmone...

Heyatê Şêx Selaheddîn Naqşîbendî el-Palewî

Şex Selahaddîn Efendî, 1907’i di dewê Qolhîsar bestê qezayê Xinis a omîyo dinya. Des heb qiconê Şex Se’îd Palewî ra yo. Wextêko Şex Se’îd qey dînê Îslom sarewedarna û dima bi dar ra aliqnayiş şehîd bi, o wext Şex Selhaddîn xuertoko vîst serrini’b. Dayê yi Emîne Xonim şexonê Çoni ra keynayê Şex Ehmed Efendî ya. Resnayeyê(perwerde) xu medrese kekê xu Şex ‘Elî Riza Efendî ra geno. Wextêko Beğdati di sirgûni’b Aqademîyê Herbî wunen û îcaze...

Exlakê Resulullahî Ra

Peyğamber aleyhi selam zaf kerîm/cumerdi bi. Yi malê xu qey muxtacon înfaq kerdêrn. Eshabê xu teşvîqê tîcaret kerdên û yi ina dehkera ser hina vatên: “Ê şima rî tîcaret tawsîye keno; çimkî des ra new kâr ho ticareti do.” Labêlê yi ticareti di eshabê xu zûr û xapnayişi ra menkerdên. Yi zerrê keye û tebere keye di gureyê xu bi deste xu kerdên, kes deste x udi nêçarnên! Mueşna ditên, kincî xu pînekerdên, barê xu...