Mûnacaat

Zû diherikî dinya di nav zemanek bê ronî de Zû derbasdibû dem di nav avek ronî de Wext tunebû av zû diherikî di nav dîrokê de ji çîyayan av diherikî digeriya di nav gelyan de Û li Dîyarbekir dirijiya av di nav dilên me Tu nizanî şetek dişirşîrî di nav rihan de Firtoneyek diqetiya di nav daran de Di rojekê de di nav bêdengî yû bê nav de Dara biyê pişta xwe rast dikir dîsa...